Registrace domén

Cena za registraci domén je odvislá od druhu domény. Cena za národní doménu CZ je 550 Kč za rok. V případě generických domén COM, NET, ORG, BIZ, INFO a NAME se cena pohybuje do 200 Kč za rok. Případně nabízíme možnost registrace domény třetího řádu nad doménou 80.CZ, kde činí roční poplatek 128 Kč.

V ceně za registraci domén je i vedení DNS záznamů. Ostatní služby, jako je poskytnutí prostoru pro webové stránky, mailové schránky a správa domén, jsou účtovány zvlášť.

Cena služeb

Základní cena za hodinu práce platná od 1. ledna 2006 činí 666 Kč. Na tuto cenu je automaticky uplatňována sleva až do výše 100% a to o jedno procento na každou další odpracovanou hodinu v jednom měsíci (při základní ceně 600 Kč by dvacátá hodina servisu stála 486 Kč, padesátá 306 Kč a každá další po sté by byla zdarma). Při každém servisním zásahu u zákazníka je první hodina účtována vždy celá.

Na práce prováděné mimo obvyklou pracovní dobu (pracovní dny od 8 do 18 hodin) nebo v případě potřeby řešení naléhavých případů, může být uplatňován individuální příplatek.

Doprava do 5 km ze středu Prahy je zdarma. Doprava mimo tuto oblast je účtována za dobu strávenou na cestě (od nejbližšího místa k cíli, vzdáleného 5 km od středu Prahy) ve stejné výši, jako servis.

Cena na práce konkrétního rozsahu je cena stanovována individuálně.

Základní cena za hodinu práce je pravidelně upravována podle míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen. Podrobnosti o míře inflace, případně o důvodu jejího vzniku, naleznete na stránkách Českého statistického úřadu a na serveru inflace.com.


Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Partnerské weby: ePost.cz, Účetnictví on-line