Nastavení více IP adres ve Windows 9x

Pokud potřebujete přiřadit počítači s Windows 95 nebo 98, pravděpodobně jste již zjistili že to normálním způsobem nejde. Naštěstí však řešení existuje - je však třeba to nastavit přímo v registrech a následně již neprovádět žádné změny protokolu TCP/IP v ovládacím panelu sítě (jinak přijdete o nastavení všech IP adres daného síťového adaptéru), takže je vhodné veškeré další nastavení protokolu provés před změnou záznamů v registry.

Nastavení IP adresy síťového adaptéru naleznete v registry pod klíčem HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Class/NetTrans/ kde je umístěno nastavení protokolů jednotlivých síťových karet (klíče 0000, 0001...). Zde naleznete záznam odpovídající vaší síťové kartě a jejímu protokolu a upravíte záznam s názvem IPaddress a IPMask tak, že do něj vložíte požadovaný počet IP adres a odpovídající počet IP masek tak, že jednotlivé záznamy oddělíte čárkou. Po změně nastavení je třeba ještě Windows restartovat, čímž je konfigurace dokončena.

Příklad:

IPAddress

IPMask

Použití:

V domácích podmínkách by toto nastavení bylo možné použít (v některých případech) pro připojení dvou a více počítačů k internetu prostřednictvím jedné veřejné IP adresy bez potřeby NAT a více síťových karet, a to pouze za pomoci instalace proxy serveru (pro Windows např. Proxomitron). Nastavení pro takovouto síť by bylo takovéto: jeden počítač by měl přiřazen dvě IP adresy - jednu veřejnou, prostřednictvím které se připojuje na internet, a druhou lokální, která slouží na propojení s ostatními počítači v lokální síti. Na tomto počítači je také nutno nainstalovat a nakonfigurovat proxy server, prostřednictvím kterého se k internetu připojí ostatní počítače.

Partnerské weby: ePost.cz, Účetnictví on-line